#1 สาระข้อมูลวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

คราวนี้จะมาพูดถึงวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ อย่างที่ท่านทราบแล้วว่า ข้าวไรซ์เบอรี่ คือข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ผสมระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวหอมมะลิ โดยได้นำจุดเด่นของทั้งสองสายพันธุ์มาเป็นจุดหลักคือ ข้าวหอมนิลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง กับข้าวหอมมะลิที่มีความหอมและนุ่ม ทำให้ได้ข้าวไรซ์เบอรี่ออกมา โดยมีคุณสมบัติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หอมนุ่ม ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงทีเดียวสำหรับการผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ใช้ชื่อว่า ข้าวไรซ์เบอรี่

วิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

1. ข้าวไรซ์เบอรี่สามารถปลูกได้ตลอดปี

2. อุณหภูมิถือได้มีผลอย่างมากต่อ ข้าวไรซ์เบอรี่ ควรมีอุณหภูมิประมาณ 21-34 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความเหมาะสมในการผสมเกสร หากอุณหภูมิไม่ได้ที่จะทำให้ข้าวเป็นหมัน ทำให้ฤดูที่เหมาะสมมากที่สุดในการผสมเกสร จะเป็นช่วงต้นฤดูหนาว

3. ข้าวไรซ์เบอรี่ ต้องการแสงแดด และชอบอากาศเย็นเป็นพิเศษ หากปลูกในที่ซึ่งมีอากาศร้อนเมล็ดข้าวจะไม่เป็นเป็นสีม่วงเข้ม และเมล็ดข้าวจะกลายเป็นสีแดงแทนซึ่งทำให้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างที่ต้องการ

4. ข้าวไรซ์เบอรี่ มีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 120-140 วัน วิธีการปลูกข้าวมีหลายรูปแบบ เช่น หยอด หว่าน ดำ โยน

5. วิธีการดำต้องตกกล้า ถอนกล้ารากข้าวขาด ซึ่งจะทำให้ต้นข้าวหยุดหรือชะลอการเจริญเติบโต ทำให้อายุการเก็บเกี่ยวข้าวยาวนานขึ้น และการโยนต้นข้าวไม่ค่อยชะงักการเจริญเติบโตเท่าการดำ

6. ผลผลิตที่ได้จาก การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ จะได้น้อยกว่าข้าวหอมมะลิประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ถึงจะอย่างนั้นข้าวไรซ์เบอรี่ก็มีราคาสูงกว่า สถิติผลผลิตอยู่ที่ประมาณไร่ละ 450 กิโลกรัม

7. ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของข้าวไรซ์เบอรี่ จะอยู่ในระหว่างที่มีอากาศเย็นของปลายฤดูหนาว ซึ่งจะทำให้ผสมเกสรได้ดี และในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน เราก็สามารถเกี่ยวข้าวที่ได้คุณภาพ สำหรับนาปรังลำต้นของข้าวไรซ์เบอรี่จะไม่สูงเท่านาปี แต่จะให้มีผลผลิตที่สูงมากกว่า โดยผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณไร่ละ 500 กิโลกรัม


สำหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ถือว่าไม่ได้มีขั้นตอนการปลูกที่ยุ่งยากมากมาย หรือซับซ้อนมากกว่าการปลูกข้าวสายพันธุ์อื่น เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษคือ การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ นั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกในที่ซึ่งมีอากาศเย็น เพราะว่าจะทำให้ข้าวไรซ์เบอรี่ไม่เป็นหมันในการผสมเกสร และจะทำให้ได้ข้าวไรซ์เบอรี่ที่เราปลูกออกมาตรงตามสายพันธุ์และมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้